Disclaimer:

CityBusExpress doet er alles aan om de juistheid van de website inhoud te handhaven. Ondanks dat kan toch sommige informatie niet juist zijn. CityBusExpress kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van haar website. Alle rechten zijn reserved. Herproduktie, distributie of publikatie van wat voor informatie dan ook van de website gerelateerd aan onze diensten, vacatures, projecten of enig andere informatie zonder schriftelijke toestemming van CityBusExpress is ten strengste verboden.

Privacy beleid:

CityBusExpress respecteert de privacy van haar websitegebruikers. Je persoonlijke informatie wordt vertrouwlijk behandeld en zal niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of gedeeld worden met derde partijen zonder  uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de informatie. CityBusExpress zal alleen je persoonlijke informatie gebruiken voor het doel waartoe het dient namelijk het boeken van je reis met CityBusExpress. Hiermee voldoet CityBusExpress aan de Nederlandse en E.U. privacy wetgeving.

Emailbeleid:

Alle emails van CityBusExpress zijn persoonlijk en bestemd voor de ontvanger van de email en dienen als dusdanig behandeld te worden. Indien je een email ontvangt die was bestemd voor iemand anders dan verzoeken we je ons daar direct van op de hoogte te brengen en de email te verwijderen. De email mag niet publiek gemaakt worden of doorgestuurd worden zonder schriftelijke toestemming van CityBusExpress. We doen er alles aan om de emails tijdig aan de juiste ontvanger te sturen maar we kunnen niet de correcte, volledige en tijdige levering garanderen. Eveneens kunnen we niet garanderen dat de email geen virus heeft en dat derde partijen onze emails en website voor spamdoeleinden gebruiken. CityBusExpress kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onderbrekingen in ons emailverkeer.

 

 

© 2019 CitybusExpress - Ontworpen door ditisABC

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies. close
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies. close